Shopping cart

close
 • No products in the cart.

Return To Shop

Hổ Trợ 24/7

Hotline: 0902 878 753

 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0426

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0426
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  215,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0425

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0425
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  230,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0424

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0424
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  235,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0428

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0428
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  260,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0427

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0427
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  260,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0423

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0423
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  260,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0422

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0422
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  260,000 
 • Sàn Nhựa Pusan House SPC PH0421

  • Thương hiệu: Pusan House
  • Mã sản phẩm: PH0421
  • Kích thước: 1220mm x 180mm x 4 mm
  • Bề mặt: Vân sần
  • Loại sàn: Sàn nhựa hèm khóa
  • Đóng gói: 12 tấm, 2.6352 m2/hộp
  • Phạm vi sử dụng: Ứng dụng cho khu vực trong nhà ở như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng làm việc, phòng lễ tân, shop kinh doanh …
  260,000 

Showing all 8 items