Shopping cart

close
 • No products in the cart.

Return To Shop

Hổ Trợ 24/7

Hotline: 0902 878 753

 • Sàn Gỗ Dongwha KO808

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO808
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO807

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO807
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 8mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO806

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO806
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 8mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO805

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO805
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 8mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO804

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO804
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 8mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO803

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO803
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 8mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO802

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO802** Lưu ý:
   Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
   Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 190mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm
  335,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO801

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO801** Lưu ý:
   Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
   Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm
  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1206

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1206
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1205

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1205
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1204

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1204
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1203

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1203
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1202

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1202
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 
 • Sàn Gỗ Dongwha KO1201

  • Sàn Gỗ Được Nhập Khẩu 100% KOREA
   Mã sản phẩm: KO1201
  • Kích thước: dài 1200mm x rộng 120mm x cao 12mm
  • Bảo hành: 15 năm

  ** Lưu ý:
  Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn
  Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển

  500,000 

Showing all 14 items